Dostava robe i eventualna ograničenja

Dostava od vrata do vrata

 

GMD SOLUTIONS vrši isporuku na teritoriji cele Srbije, od vrata do vrata, za sve porudžbine u saradnji sa kurirskom službom DExpress. Za porudžbine čiji je iznos preko 3.000,00 dinara, isporuka je besplatna, GMD SOLUTIONS zadržava pravo da naplati isporuku, a cena će biti vidno označena prilikom kupovine u korpi.

Isporuka porudzbenica ispod navedenog iznosa se naplacuje 299 RSD.

Sva roba koja je naručena do 12h svakog radnog dana, biće dostavljena najkasnije u roku od 2 (dva) radna dana na adresu kupca.

 

Garancija, reklamacije i servis

Ukoliko sa uređajem kupljenim putem našeg sajta imate neki problem ili pitanje, možete nas kontaktirati na  011/ 770-60-71 radnim danima od 9-17h.


Garancija

Zakonom o zaštiti potrošača Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 24 meseca od kupovine robe. Za robu čiji je period saobraznosti duži od 24 meseca, Trgovac je dužan da izda garantni list dobavljača. Trgovac je dužan da u slučaju nesaobraznosti robe o svom trošku obezbedi servisiranje iste.

Garancija na saobraznost artikala koji se smatraju potrošnom robom može biti manja od 24 meseca. U takve artikle spadaju baterije za uređaje (telefona, tableta i laptopova), toneri, kertridži, glave štampača ... 
Garancija na takve artikle iznosi 6 meseci, ukoliko proizvođač nije drugačije propisao.

Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane Trgovca kupac gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.

Za dodatne informacije o garancija možete nas kontaktirati na mykipodrska@gmd.rs

Reklamacije

Postoji nekoliko kategorija reklamacija na funkcionalnu ispravnost proizvoda, u zavisnosti od vremena nastanka kvara:

 

 • DOA – Dead on Arrival je reklamacija u trenutku instalacije ili prvog puštanja u rad, što podrazumeva:
  • isporučeni proizvod je oštećen, nedostaju mu neki delovi (nekompletan je), ili ne odgovara projektovanoj nameni ili specifikaciji. 

U ovom slučaju problem se mora evidentirati na licu mesta, tako što kupac pred kurirom  proveri robu i ukoliko nešto nije u redu, odmah prijavi neispravnost. Ukoliko kurir ne sačeka da kupac proveri paket, rok za prijavu oštećenja je 24 sata, nakon čega će kurirska služba poslati kurira da sačini zapisnik, a kupac o problemu treba obavestiti i naš MyKI Shop. Ukoliko je paket koji Vam je kurir dostavio oštećen možete odbiti pošiljku.

  • ako tokom instalacije ili prvog puštanja u rad utvrdite da je proizvod neispravan, potrebno je da nas odmah obavestite tako što ćete nas kontaktirati telefonom ili nam poslati mail sa opisom problema i Vašim kontaktom.
    
 •  Reklamacija na funkcionalnu ispravnost proizvoda.

U ovom slučaju, robu možete odneti u neku od naših servisa, ovlašćeni servis, ili ako ste uređaj kupili preko web-a, kontaktirati naš MyKi Shop koji će uputiti kurirsku službu da preuzme neispravan uređaj i dostavi ga našoj službi reklamacija.
Preuzimanje i vraćanje reklamirane robe kupcu je besplatno.

 

Servisiranje i povraćaj novca

Kod prijema robe koja nije bila ispravna pri pokušaju instalacije ili kod prvog puštanja u rad (DOA), serviser je u obavezi da pre zamene robe ili vraćanja novca proveri opravdanost reklamacije i kompletnost reklamiranih uređaja. Nakon toga se donosi odluka o tome da li će se isporučiti novi proizvod ili će novac biti vraćen.

Rok za odgovor po prigovoru kupca je 8 dana od dana podnošenja reklamacije u maloprodajnom objektu, ili od dana kada uređaj bude isporučen kurirskom službom našoj službi reklamacija.

Reklamacije na funkcionalnu ispravnost proizvoda prilikom instalacije ili prvog puštanja u rad (DOA), biće prihvaćena samo ako se reklamirana roba vraća kompletna, neoštećena, u originalnoj ambalaži i ako je ovlašćeni serviser potvrdio navode kupca.

Ambalaža nije uslov da se odbije reklamacija kupcu, ali je poželjno da je kupac dostavi uz uređaj.

Kupac nema pravo na povrat novca ukoliko je razlog promena cene kupljenog proizvoda nakon kupovine i isporuke.

Prilikom reklamacije robe za koju je Trgovac odgovoran za nesaobraznost, kupac je dužan:

 • da reklamirani proizvod donese lično ili pošalje dostavnom službom u servis naznačen na servisnom listu u originalnoj ambalaži. Ukoliko je reklamirani proizvod elektrostatički osetljiv, kupac treba da proizvod dostavi u antistatičkom pakovanju. Takođe, originalna ambalaža nije obavezna da bi reklamacija bila prihvaćena.
 • da serviseru podnese na uvid kopiju računa o kupovini (i garantni list u slučaju da je rok za saobraznost robe duži od 24 meseca)
 • da serviseru detaljno opiše primećenu neispravnost i opis uslova i sredine u kojoj je proizvod radio kada je došlo do kvara;

Sve informacije o statusu proizvoda koji je na servisu kupac isključivo dobija u servisu gde je robu ostavio na reklamaciju ili na brojeve našeg Myki Shopa.

Ukoliko se tokom eksploatacije uređaja dogodi kvar koji nije uzrokovan nepravilnim korišćenjem uređaja, isti možete doneti u najbliži ovlašćeni servis ili kontaktirati naš MyKi Shop koji će uputiti kurira na Vašu adresu da preuzme neispravnu robu. U roku od 8 od dana reklamiranja uređaja u našem servisu ili dana kada je reklamacija izjavljena putem MyKi Shopa, dobićete odgovor na Vaš zahtev nakon čega će reklamacija biti rešena u primerenom roku.

Uz uređaj je neophodno dostaviti originalni garantni list (u slučaju da je Trgovac za robu dao više od 24 meseca garancije) i kopiju računa. Sve komponente adekvatno upakovati kako bi izbegli eventualna oštećenja pri transportu, a najbolje u originalnom pakovanju i obavezno poslati kompletan uređaj (npr. punjač, sa telefonom, daljinski sa TV-om, svi zvučnici 5.1 sistema…)

Uz svaku komponentu napisati što detaljniji opis kvara, jer nepotpuni i kratki opisi mogu dovesti do neuočavanja kvara ili pogrešnog testiranja. Ukoliko se kvar manifestuje posle dužeg vremena rada, napisati koliko je vremena potrebno da se kvar manifestuje.

Fizički oštećene komponente i uređaji koji nisu korišćeni prema proizvođačkoj specifikaciji ne podležu reklamaciji i besplatnom servisu jer Trgovac nije odgovaran za nesaobraznost koja je nastala oštećenjem ili nestručnim rukovanjem, pa rizik prelazi na kupca.

U slučaju fizičkog oštećenja nanetih od strane krajnjih korisnika, servis zahteva dijagnostiku. Ukoliko kupac odustane od popravke dužan je da sam reguliše sve troškove prema servisu jer takav vid dodatnih troškova ne snosi Trgovac.
U slučaju neopravdane reklamacije, trošak transporta robe od kupca do servisa i od servisa do kupca snosi sam kupac.

Vaše uređaje možete predati na reklamaciju pozivom našeg MyKi Shop-a radnim danima od 09-17h na 011 770-60-71, radi preuzimanja uređaja kupljenih putem MyKi Shopa, kao i radi informacija o kontaktima ovlašćenih servisa.

Maestro
Mastercard
Visa
Dina
American Express
Banca Intesa
Verifed by Visa
Mastercard Secure Code